'değer verdiğiniz her şey için'

AB Broker

Hasar Danışmanlığı

Herhangi bir hasar sonrası, hasarın oluşma nedenlerini doğru ve detaylı bir şekilde anlatmak önemlidir.
AB Broker Reasürör ve Sigorta şirketlerine, Bilirkişilere hasarın doğru ve yeterli bilgilerle aktarılmasını sağlar. Doğru anlatılan bir hasar hızlı çözüme çok yakındır.

Hasar gerçekleşir gerçekleşmez bildirimde bulunmak.

Sigortalının hasarı gerçekleştiğinde hızlıca yanında olmak ve hasarın bilirkişiye doğru aktarımını sağlamak üzere sigortalıyı yönlendirmek.

Global ve Yerel ölçekte hasar yönetiminde bütünsel yaklaşmak, sigortalının riskini devrettiği poliçelerde tüm bağlantılarını bularak hasar sürecinde maksimum geri dönüşü sağlamak.

Gerekli noktalarda Global Sigortacılar, Reasürör ve Eksperlerle doğrudan iletişim kurmak, ortak bir zeminde paydaşları bir araya getirip hasarın hızlı neticelenmesini başarmak.

1 Milyar TL nin üzerinde ödenmiş hasar tecrübesi ile hasar öncesinde de sigortalının risklerini azaltmak üzere çalışmalar yapmak.

Branş bazlı uzman ve danışman kadrosu ile alınması gereken ek teminatları, poliçe notlarını belirlemek.

Hasarda tam kapsamlı bir sistemle hizmet vermek çok önemlidir. Poliçe Wording'ini güçlü tutmak, düzenli saha ziyaretleri ile poliçeye eklenmesi gereken notları, ek teminatları saptamak ve dahil edilmesini plasman ekibi ile koordine etmek, sigortalıya hasar olması halinde hasarı azaltıcı tavsiyelerde bulunmak, risk raporları sunmak, hasar halinde bilirkişi ile diyalogları yönetmek, hasar sonrasında hasarı minimize etmek, hasar-prim dengesini koruyarak sigortalının sürdürülebilir bir sigorta programına sahip olmasını ve en kısa sürede hasarın ödenmesini sağlamak hasar halinde poliçenizle birlikte satın aldığınız hizmetlerdir.