'değer verdiğiniz her şey için'

AB Broker

Mühendislik Sigortaları

Mühendislik sigortaları, sigorta sektörünün mühendislik projelerine, işletme dönemindeki işyerlerinin makine ve elektronik cihazlarına özel oluşturulmuş poliçe türleri arasında yer alan kurumsal sigortalardandır.

Mühendislik sigortalarında, sigorta şirketlerinin standart poliçelerine ek olarak poliçe kapsamındaki genişletme ve daraltmalarla daha ekonomik ve risklerinizi azaltmaya yönelik en geniş teminat hizmetlerine ulaşabilirsiniz.

Dinamik ve rekabetçi uluslararası sigorta pazarına erişim sağlayarak, sigorta primi maliyetlerindeki potansiyel farklılıklardan küresel olarak faydalanmanızı sağlarız.

 
  İnşaat (All Risks) Sigortası

All risk poliçeler müteahhit kuruluşlar için ciddi bir güvence oluşturmaktadır. Sorumluluk, Ferdi Kaza, İş makineleri gibi teminatlarla birlikte, yapı malzemelerinin, montajı yapılacak ekipmanların sahaya indirilmesi ile başlayan ve tesisin kullanıma geçmesine kadar geçen süre içerisinde doğa, teknik ve insan faktörlerinin neden olabileceği pek çok beklenmedik riskte koruma sağlamaktadır.

 
  Montaj (All Risks) Sigortası

All risk poliçeler müteahhit kuruluşlar için ciddi bir güvence oluşturmaktadır. Sorumluluk, Ferdi Kaza, İş makineleri gibi teminatlarla, yapı malzemelerinin, montajı yapılacak ekipmanların sahaya indirilmesi ile başlayan ve tesisin kullanıma geçmesine kadar geçen süre içerisinde doğa, teknik ve insan faktörlerinin neden olabileceği pek çok beklenmedik riskte koruma sağlamaktadır.

 
  Makine Kırılması

Teknik ya da insani herhangi bir nedenle meydana gelebilecek bir kaza sonucu makinelerinizin arızalanması halinde geçerli olan bu teminat, içerisindeki kloz tercihleri ile uzmanlık gerektirmektedir.

Makine kırılmasında dikkat edilmesi gereken teminatlar,

İşletme kazaları

İmalat, montaj, işçilik kusurları

Yağlama kusurları

Elektrik enerjisinin, elektrik donanım kusurlarının, voltaj yükselmelerinin (gerekli önlemlerin sigortalı tarafından alınması kaydı ile voltaj düzenleyici vb.) hatta atmosferik elektriklenmenin neden olacağı hasarlar

Tıkanma veya makinelerin arasına yabancı cisim girmesi

Merkez kaç kuvvetinin neden olabileceği parçalanmalar

Buhar kazanları arızası veya su eksikliğinden doğabilecek hasarlar

Su çekiçlemesi, ani ısınma ve soğumalar

Kapalı kaplarda basınç düşmesinin neden olabileceği ezilme, buruşma ve bozulmalar

Personelin veya üçüncü şahısların ihmal, kusur, hata veya dikkatsizliklerinden doğacak hasarlar
 

 
  Elektronik Cihaz Sigortası

Sigortalı elektronik cihazların deneme devresinden sonra normal çalışır halde iken veya aynı işyerinde temizleme, bakım, revizyon ve yer değiştirme esnasında ya da dururken, önceden bilinmeyen ani ve beklenmedik her türlü nedenlerle uğradığı zararları poliçede belirli koşullara bağlı olarak temin eden sigorta poliçesidir.

 
  CPM (İnşaat Makineleri Sigortası)

İş makineleri sigorta konusu, inşaat / montaj işlerinin yapılması ile ilgili olarak riziko mahallinde (inşaat sahası) bulundukları esnada, poliçe genel şartları kapsamına giren rizikoların gerçekleşmesi sonucu meydana gelebilecek ziyan ve hasarları yıllık olarak teminata alır.

İş makinelerinden kasıt; bir operatör tarafından kullanılan ve kendi gücü ile bir yerden bir yere hareket eden makinelerdir. (Örneğin; kule vinç, mobil vinç, loder, ekskavatör, dozer v.b.) Sigorta bedeli, sigortalı tarafından beyan edilmiş değerleri olup, bu bedel makine ve ekipmanın piyasa cari değerinden (piyasa rayiç bedelinden) aşağı olmamalıdır.

 
  CPE (Construction & Equipment)

İş ekipmanları sigorta konusu, inşaat / montaj işinin yapılması ile ilgili olarak riziko mahallinde (inşaat sahası) bulundukları esnada, poliçe genel şartları kapsamına giren rizikoların gerçekleşmesi sonucu meydana gelebilecek ziyan ve hasarları yıllık olarak teminata alır.

 
  CMI (Comprehensive Machinery Insurance)

Daha çok endüstriyel tesisler/santraller için verilen geniş ve kapsamlı bir teminattır. Makine ve taşınmazlara operasyonel süreçte gelebilecek fiziksel zarar ve kar kaybı teminatını sağlamaktadır. Tüm ürün, stok, bina gibi fiziksel zarara maruz kalabilecek tüm rizikoları kapsamaktadır.  Mühendislik risklerinin endüstriyel risklerden daha yaygın olduğu enerji tesislerinde yangın ve yangına bağlı ek teminatları da sağlar.

 
  CPI (Comprehensive Project Insurance)

Bu teminat montaj ve inşaat projelerine uygulanabilir. Hidroelektrik santraller gibi inşaat ve makine montaj işlerini içeren rizikolarda daha fazla sunulan bir üründür. 3. Şahıs ve inşaat makinelerine ek olarak bu poliçe nakliyat kargo işlerini de teminat altına alan geniş kapsamlı bir sigorta ürünüdür.

 
  ALOP (Advanced Loss of Profit)

Enerji ve inşaat risklerinin bir hasar sonrası inşaat ve montaj bitim süresinin gecikmesi ile ilgili Advanced Loss of Profit Sigortasıdır.

 
  DSU (Delay in Start Up)

İnşaat poliçesine konu olan rizikolar sebebi ile işin başlamasının planlanandan sonra gerçekleşmesi, başka bir deyişle gecikmesi dolayısıyla oluşacak gelir kaybı veya  ek masraflar teminat altına alınmaktadır.

 
  MLOP (Machinery Loss of Profit)

Sigortalıya ait makinelerin bozulması neticesinde işletmenin faaliyetlerinin durması nedeniyle uğrayabileceği finansal kayıplar Makine Kırılmasına Bağlı Kar Kaybı Sigortası Ek Teminatı ile karşılanabilmektedir.