'değer verdiğiniz her şey için'

AB Broker

Nakliyat Sigortaları

Nakliyat ve lojistik alanında, risk yönetimi bakımından ihtiyaçlarınıza özel çözümler üreten uzman ekibimizle, Nakliyat Sigortaları, Risk Yönetimi, Uluslararası Ticari Hükümler, Hasar İşlemleri gibi konularda danışmanlık hizmeti veriyoruz. 

Lojistik zinciri, kazalar, doğal afetler, hatalı nakliye, hırsızlık gibi birçok risk unsurunu içerisinde barındırır. Deniz yolu taşımacılığında bunlara Müşterek Avarya da eklenmektedir.

Politik süreçler nedeniyle politik ve sosyal riskler de Nakliyat Sigortaları kapsamında önemli bir yer tutmaktadır.

Türkiye ve yurt dışındaki bölgesel koşulları da göz önüne alarak Uluslararası Sigorta Programları geliştirmek ve Nakliyat Sigortası alanındaki güncel teknik bilgilere dünya çapında erişiminizi sağlamak üzere bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

 
  Genel Kargo

Kara, deniz, hava ve demir yoluyla bir yerden diğer bir yere taşınmakta olan her türlü yükün sevkiyatı sırasında uğrayabileceği hasar ve kayıpları teminat altına alır. Kapsamlarına göre enstitü yük klozları ICC (A), ICC (B) ve ICC (C) olarak sınıflandırılan genel kargo sigortaları yurt içi ve yurt dışı olarak düzenlenebilir.

 
  Proje Kargo Taşımacılık

Bir projede kullanılacak geniş, büyük, ağır veya kritik ekipmanların yurt içi ve uluslararası ulaşımda nakliyesi esnasında maruz kalabileceği rizikoları teminat altına alır. Nakliyat teminatına ek olarak bu parçaların sökülüp yeniden takılmasını kapsamaktadır. Proje sigortalarında uzman ekibimiz ile genişletilmiş şartlar içeren wordingler hazırlıyoruz.

 
  Depocu Sorumluluk

Sigortalının ticari faaliyet olarak işletmekte olduğu depo sınırları içerisinde, bir sözleşmeye bağlı olarak, depolama amacı ile gözetimi kontrol ve sorumluluğunda bulundurduğu Üçüncü Şahıslara ait emtia'nın, forklift, vinç vb. yükleme boşaltma, istifleme araçları ile yüklenmesi, boşaltılması, istiflenmesi ve depo içerisinde yer değiştirilmesi sırasında, sigorta süresi içerisinde meydana gelebilecek kazalar sonucunda fiziksel zarara uğraması nedeni ile sigortalı'ya karşı ileri sürülecek tazminat taleplerinin sonucundaki yasal sorumluluğu için poliçede belirtilen özel şartlar kapsamında sigorta bedeli ile sınırlı olarak teminat sağlar.

 
  Nakliyat Abonman

Sigortacı, belli bir zaman dilimi içinde taşınacak yükün cinsî, teminat türü ve limiti ile birlikte geçerli şartların belirlendiği sözleşme düzenlemektedir. Bu sözleşme dahilinde sefer bazlı Nakliyat Sigorta Poliçesi düzenlenmektedir. Operasyonel ve maliyet olarak en verimli çalışan poliçelerdendir. Sigortacı ile sigortalının önceden anlaştığı teminat limiti, şart, fiyat ve süre çerçevesinde, yapılacak tüm seferleri yükleme ihbarının zamanında yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın otomatik olarak teminata alır.

 
  Stock Throughputs

Bir ürünü, üretim sürecinden başlayarak nihai tüketiciye kadar geçen süre içerisinde tek bir poliçe ile teminat altına alan geniş kapsamlı bir teminat yapısıdır.

 
  Tekne Gövde ve Makine Sigortası

Teknenin gövde, makine ve ekipmanlarını sefer esnasında, limanda, demirde iken veya tamir ve bakım esnasında meydana gelebilecek karaya oturma, batma, çarpışma gibi risklere karşı teminat altına alır. Ayrıca İnfilak, Yangın, ağır hava şartları, Kargonun yükleme ve boşaltılması da bu poliçenin teminatı dahilinde sunulmaktadır.

 
  Tekne İnşaat Sigortası

Tekneler, inşaa süreçleri esnasında pek çok riskle karşı karşıyadır. Bunları bir bütün olarak teminata tekne inşaat sigortası ile almak mümkündür. 

Gizli kusur nedeniyle, kusurlu parçanın onarımı ve yenilenmesi masrafları (sigorta süresi içinde ortaya çıkması kaydı ile), Kızağa konma ve inşaat sırasındaki riskler,3. Şahıs riskleri, Denize indirme sırasındaki riskleri,Deneme seferleri (250 deniz mili sınır içinde) bu teminatların arasındadır.

 
  Yat Sigortası

Ticari veya özel amaçlı gezinti tekneleri, karada, denizde veya çekek yerinde Yat Sigortası Poliçesinde belirtilen şartlar dahilinde teminat altına almaktadır. Teminat kapsamında olan başlıca riskler;

  • Seyredilebilir sularda batma, oturma, çatışma vb. riskler
  • Denizde ve karada hırsızlık, yangın, yıldırım, infilak, deprem
  • Rıhtım ve liman tesisleriyle, kara ya da hava araçlarıyla temas ya da bunlardan düşen cisimlerin verebileceği hasarlar
  • Enkaz kaldırma masrafları
  • Başka teknelere, 3. şahıslara veya mallarına verilebilecek zararlar
 
  Terminal Operatör Sorumluluk Sigortası

Liman işletme faaliyeti ile ilgili limanda bulunan kargo, deniz taşıtları, ekipman ile 3.şahıs mallarında yanaşma, yükleme, boşaltma, elleçleme esnasında oluşabilecek zararlar ve limana bırakılmış deniz taşıtları nedeniyle 3.şahıslarda veya mallarında oluşabilecek hasarlar ve bu hasarlar ile ilgili dava masrafları teminat kapsamındadır.

 
  FFL ( Freight Forwarder Liability)

Nakliye aracısı/komisyoncusunun sevkiyatın düzenlenmesine y ardımcı olan sıfatı ile gerçekleştirdiği aktiviteler sırasında, bir kontrata, uluslararası konvansiyona, kanunlara ve genel hukuka bağlantılı, nakliye konumundaki hamuleye ilişkin veya hamuleden kaynaklanan kayıp ve hasarlar ile ilgili olarak sigortalının aracılık yapması nedeniyle ortaya çıkabilecek yük sahibine karşı yasal sorumluluklarını poliçede belirtilen özel şart ve limitler doğrultusunda kapsar.

 
  DSU (Delay in Start Up)

Nakliyat poliçesine konu olan rizikolar sebebi ile nakliyatın gecikmesine bağlı oluşacak gelir kaybı veya ek masraflar teminat altına alınmaktadır.