'değer verdiğiniz her şey için'

AB Broker

Havacılık ve Uzay Sigortaları

Havacılık risklerinde, ticari ve özel kullanıma yönelik uçaklar, havalimanları, sabit merkezli operatörler, uçuş okulları, onarım ve servis/bakım, revizyon operasyonları ile yer hizmetleri tedarikçileri dahil olmak üzere, ticari havacılık sektörünün her alanında hizmet veriyoruz.

 
  Özel Jet / Helikopter Sigortaları

Hava taşıtının işleticisi, sahibi, kiracısı olan bir kişinin yaptırabileceği bu poliçe ile hava taşıtının yerde dururken hareket halindeyken (taksi hali) ya da uçuş sırasındaki herhangi bir nedenle oluşan zarar ve kayıplar teminat altına alınmaktadır.

Bununla birlikte İşleticinin yasal olarak sorumlu olduğu ve hava taşıtının işletilmesinden doğan ya da hava taşıtından herhangi bir cismin düşmesi sonucunda oluşan, üçüncü kişilerin canına ya da malına gelebilecek zararlar karşısında sigortalıya düşecek yasal sorumluluk bu poliçelere dahil edilmektedir. 

Ferdi Kaza yine bu poliçelere ekleyebildiğimiz, uçak yolcuları ve uçuş ekibinin bir kaza nedeniyle, ölüm/sürekli tam sakatlık/göz ve organ kaybı gibi bedensel zararlarını karşılayan bir teminattır.

 
  Pilot Lisans Kaybı Sigortası

Sigorta başlangıcında lisansı ve geçerlilik belgesi olan bir pilotun, sigorta süresi içinde bedeni bir zarar ya da bir hastalık sonucunda geçici ya da sürekli olarak lisansını kullanamaz duruma gelmesini ya da yitirmesini belli sınırlarla karşılayan bir poliçedir. 

 
  Hangar İşletmeleri

İşletmelerin kendilerine ait hangarlarının ofis-işyeri tüm riskleri, hangar içerisinde bulunan işletmeye ait uçaklar ve üçüncü şahıs uçaklarına gelebilecek hasarlar, hangar hizmetleri sırasında oluşabilecek hasarlar da uçaklar ve hangar komşularına karşı sorumluluk bu sigortaların kapsamına girmektedir.

Bu sigortaların sağladığı teminat türleri şunlardır :

  • Hangarkeepers & Premises Sorumluluk Teminatı
  • Hangarın gözetimi altında olan, bakımını yaptığı ya da kontrolü altında olan, kendisinin sahibi olmadığı ya da kiralamadığı, üçüncü şahısların sahibi olduğu hava araçlarına veya parçalarına gelebilecek zararlara karşı sigortalının sorumluluğunu teminat altına alan sigorta türüdür. Sigorta teminatı hava aracı ve/veya parçalarının sigortalıya tesliminden itibaren başlar ve müşteriye teslim edildiği anda sona erer.
  • İşyeri All Risk Teminatı
  • Kar Kaybı Teminatı
  • İşveren Mali Sorumluluk Teminatı
  • AVN52G Grev, Harp, Lokavt, Terörizm, Kötü Niyetli Hareketler Teminatı
     
 
  Hava Aracı Mekanik Arıza Sigortası

Gövde ve Yedek Parça Sigortalarında istisna olarak kabul edilen motorlarda meydana gelen mekanik arızalar nedeniyle ortaya çıkan faaliyet zararlarına karşı teminat sağlayan sigorta türüdür.

Havaalanı İşletme ve/veya Havaalanında Yer ve Bina Sahipliğinden Kaynaklanan Sorumluluk Sigortası.

Havalimanı sahip ve işleticileri (devlet, yerel ya da özel idare), havalimanının işletilmesinden doğan uçakların, uçak yolcularının ve üçüncü kişilerin bedensel ve parasal zararlarını karşılamakla yükümlüdür. Havalimanları bu poliçe ile risklerini sigortacıya devretmektedirler.